پیشنهاد سردبیر

زمان پایان امتحانات در بوشهر مشخص شد

زمان پایان امتحانات در بوشهر مشخص شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: باتوجه به تعطیلی و لغو امتحانات در هفته جاری امتحانات نهایی به شنبه آینده موکول شده و زمان پایان امتحانات نیز اوایل تیرماه خواهد بود.
دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در دشتستان برگزار شد / عکس

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در دشتستان برگزار شد / عکس

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با همت اداره کل شیلات استان بوشهر و با همکاری جهاد کشاورزی در منطقه تنگ ارم شهرستان دشتستان برگزار شد.
خرید گندم در شبکه تعاون روستایی استان بوشهر به ۱۸ هزار تن رسید

خرید گندم در شبکه تعاون روستایی استان بوشهر به ۱۸ هزار تن رسید

بوشهر- مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت: خرید مباشرتی گندم مازاد برنیاز کشاورزان در سال زراعی جاری توسط شبکه تعاون روستایی استان بوشهر در ۸ مرکز به ۱۸ هزار تن رسید.
سیاستاقتصادفرهنگجامعهورزشمذهب

اخبار استان ها

استان بوشهر

۰۲خرداد
زمان پایان امتحانات در بوشهر مشخص شد

زمان پایان امتحانات در بوشهر مشخص شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: باتوجه به تعطیلی و لغو امتحانات در هفته جاری امتحانات نهایی به شنبه آینده موکول شده و زمان پایان امتحانات نیز اوایل تیرماه خواهد بود.

۰۲خرداد
دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در دشتستان برگزار شد / عکس

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در دشتستان برگزار شد / عکس

دوره آموزشی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با همت اداره کل شیلات استان بوشهر و با همکاری جهاد کشاورزی در منطقه تنگ ارم شهرستان دشتستان برگزار شد.

۰۲خرداد
خرید گندم در شبکه تعاون روستایی استان بوشهر به ۱۸ هزار تن رسید

خرید گندم در شبکه تعاون روستایی استان بوشهر به ۱۸ هزار تن رسید

بوشهر- مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت: خرید مباشرتی گندم مازاد برنیاز کشاورزان در سال زراعی جاری توسط شبکه تعاون روستایی استان بوشهر در ۸ مرکز به ۱۸ هزار تن رسید.

گالری فیلم