ایلام

۲۸مهر
یادداشت| جنون لحظه‌ای افکار عمومی جهان

یادداشت| جنون لحظه‌ای افکار عمومی جهان

یادداشت| امیر عبدالحسینی؛ مدرس دانشگاه:  قلم هم بی میل و ناتوان از نوشتن و ذهن فاقد تمرکز از انفجار ناگهانی خشم و خشونت نسبت به وضعیت پیش‌آمده در بیمارستان المعمدانی غزه می‌باشد.  تروما یا روان زخم نوعی زخم ناپیدا اما عمیق در روان انسان است که بر اثر تجربه اتفاقات ناخوشایند ایجاد می‌شود. DSM یکی […]

چیزی یافت نشد !