بارگیری

۱۵خرداد
نارضایتی تجار از وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر

نارضایتی تجار از وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: شاهد نارضایتی تجار از وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر هستیم.