بخش خصوصی

۱۴مهر
۱۸۴ مکان ورزشی استان بوشهر به بخش خصوصی واگذار می‌شود

۱۸۴ مکان ورزشی استان بوشهر به بخش خصوصی واگذار می‌شود

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: ۱۸۴ مکان ورزشی استان به بخش خصوصی واگذار می‌شود.