جراحی

۱۶خرداد
نجات جان جوان بوشهری از مرگ با عمل جراحی ۹ ساعته

نجات جان جوان بوشهری از مرگ با عمل جراحی ۹ ساعته

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر از نجات جان جوان ۱۶ ساله از مرگ با عمل جراحی ۹ ساعته در این مرکز درمانی خبر داد.