خط ریلی

۲۲خرداد
۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه خط ریلی بوشهر پرداخت می‌شود

۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه خط ریلی بوشهر پرداخت می‌شود

استاندار بوشهر از تسریع پروژه راه‌آهن بوشهر به شیراز خبر داد و گفت: تا ۱۰ روز آینده ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه خط ریلی بوشهر پرداخت می‌شود.