دختران روح الله

۱۵خرداد
دومین همایش «دختران روح الله» در شهرستان دیر برگزار شد

دومین همایش «دختران روح الله» در شهرستان دیر برگزار شد

دومین همایش «دختران روح الله» با حضور دختران نوجوان دهه هشتادی و نودی در شهرستان دیر برگزار شد.