دهیاران

۱۰خرداد
دهیاران زمینه مشاركت روستائیان در انتخابات را فراهم كنند
بخشدار مرکزی دشتستان مطرح کرد؛

دهیاران زمینه مشاركت روستائیان در انتخابات را فراهم كنند

بخشدار مرکزی دشتستان برگزاری انتخابات را مهم‌ترین رویداد ملی عنوان کرد و گفت: همه دهیاران باید این رویداد را در اولویت کاری خود قرار داده و زمینه مشاركت روستائیان را فراهم كنند.