دولت سیزدهم

۲۰خرداد
۷۲۱ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر اجرا شد
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در نشست خبری مطرح کرد؛

۷۲۱ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر اجرا شد

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: دولت سیزدهم موفق شد در طول کمتر از سه سال، ۷۲۱ کیلومتر شبکه گازرسانی در این استان اجرایی کند که زمینه نصب و راه اندازی ۱۴ هزار و ۳۴ انشعاب گاز در مناطق شهری و روستایی را فراهم کرد.

۱۵خرداد
دولت سیزدهم ۱۶ هزار مجوز مشاغل خانگی در بوشهر صادر کرد

دولت سیزدهم ۱۶ هزار مجوز مشاغل خانگی در بوشهر صادر کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: دولت سیزدهم ۱۶ هزار مجوز مشاغل خانگی همراه با ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای استان صادر کرد که کم نظیر است.