روستای کلل

۰۵خرداد
مراسم شهادت رییس جمهور و همراهان در روستای کلل

مراسم شهادت رییس جمهور و همراهان در روستای کلل

مراسم شهادت رییس جمهور و همراهان با قرائت دعای کمیل در مسجد ابوذر روستای کلل برگزار شد.