سامانه هوشمند

۱۱خرداد
۱۰۲ سامانه هوشمند جاده‌ای در محورهای بوشهر راه‌اندازی می شود
مدیرکل راهداری استان بوشهر:

۱۰۲ سامانه هوشمند جاده‌ای در محورهای بوشهر راه‌اندازی می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: ۱۰۲ سامانه هوشمند جاده‌ای جدید تا پایان امسال در محورهای شریانی استان بوشهر به بهره برداری می رسد.