سد باغان

۰۷خرداد
یک سد در استان بوشهر به نام شهید رئیسی نام‌گذاری شد

یک سد در استان بوشهر به نام شهید رئیسی نام‌گذاری شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: سد باغان به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های توسعه منابع آب استان بوشهر، به نام شهید آیت‌الله رئیسی نام‌گذاری شد.