سرباز معلم

۱۷خرداد
به‌کارگیری ۹۵ سرباز معلم در آموزش و پرورش استان بوشهر

به‌کارگیری ۹۵ سرباز معلم در آموزش و پرورش استان بوشهر

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با هدف برطرف کردن کمبود معلم در آموزش و پرورش استان، امسال ۹۵ نفر پس از فراگیری دوره‌های آموزشی به عنوان سرباز معلم به‌کارگیری می‌شوند.