سنگ مرجان

۰۷خرداد
قاچاقچیان سنگ‌های زنده خلیج فارس در استان بوشهر دستگیر شدند

قاچاقچیان سنگ‌های زنده خلیج فارس در استان بوشهر دستگیر شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: قاچاقچیان سنگ‌های زنده(لایو راک) خلیج فارس در استان بوشهر دستگیر شدند.