صید ماهی

۱۰خرداد
صید ماهی حلوا سفید در آب‌های استان بوشهر ممنوع می‌شود

صید ماهی حلوا سفید در آب‌های استان بوشهر ممنوع می‌شود

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت: صید ماهی حلوا سفید در آب‌های استان بوشهر به مدت ۴۵ روز ممنوع می‌شود.