فروشگاه

۰۷خرداد
فعالیت اتباع در فروشگاه‌های مواد غذایی تنگستان محدود می‌شود

فعالیت اتباع در فروشگاه‌های مواد غذایی تنگستان محدود می‌شود

فرماندار تنگستان گفت: فعالیت اتباع در فروشگاه‌های مواد غذایی تنگستان محدود شود.