فلر

۱۲خرداد
فلر منطقه نفتی بهرگان پس از ۶۰ سال خاموش شد

فلر منطقه نفتی بهرگان پس از ۶۰ سال خاموش شد

جانشین منطقه نفتی بهرگان گفت: بعد از ۶۰ سال فلر تأسیسات خشکی منطقه نفتی بهرگان خاموش شد و در راستای حفظ محیط زیست و بر اساس برنامه‌ریزی مشعل و فلر سکوهای نفتی بهرگانسر در خلیج فارس خاموش می‌شود.