مجازات

۰۵خرداد
زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

رئیس دادگاه عمومی دلوار گفت: برای شخصی که اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بود به جای صدور حکم حبس، مجازات تعلیقی صادر شد.