مجلس دوازدهم

۰۷خرداد
نمایندگان مجلس دوازدهم سوگند یاد کردند

نمایندگان مجلس دوازدهم سوگند یاد کردند

مراسم تحلیف نمایندگان دوره دوازدهم مجلس در نخستین نشست علنی این دوره برگزار شد.