مسابقات قرانی

۰۲آبان
4 استعداد قرآنی برتر بوشهر گواهینامه سطح ۶ قرائت تطبیقی را کسب کردند

4 استعداد قرآنی برتر بوشهر گواهینامه سطح ۶ قرائت تطبیقی را کسب کردند

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر از کسب گواهینامه سطح ۶ قرائت تطبیقی قرآن کریم توسط 4 استعداد قرآنی برتر این استان خبر داد.