هند

۱۲خرداد
موج گرما در هند بیش از ۵۰ نفر قربانی گرفت

موج گرما در هند بیش از ۵۰ نفر قربانی گرفت

موج گرما طی روزهای اخیر در مناطق مختلف هند، بیش از ۵۰ نفر قربانی از جمله ۶ نیروی امنیتی گرفته است.