هواشناس

۰۵خرداد
صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر

صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از اواخر یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری نسبت به ترددهای دریایی در این استان هشدار سطح نارنجی (اقدام ضروری) داده می‌شود.