پروانه گسب

۰۹خرداد
۵۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان بوشهر فعالیت دارند

۵۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان بوشهر فعالیت دارند

مدیرکل صمت استان بوشهر گفت: در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح استان وجود دارد که به‌طور میانگین ۱۳۸ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.