پورات

۰۶مهر
نقاط کور و شناگاه‌های مجاز و غیرمجاز در سواحل بوشهر شناسایی شوند

نقاط کور و شناگاه‌های مجاز و غیرمجاز در سواحل بوشهر شناسایی شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: نقاط کور و شناگاه‌های مجاز و غیرمجاز در سطح سواحل استان شناسایی شوند.