پیام نور

۱۶خرداد
پذیرش دانشجو ارشد در ۲۹ رشته گرایش دانشگاه پیام نور استان بوشهر

پذیرش دانشجو ارشد در ۲۹ رشته گرایش دانشگاه پیام نور استان بوشهر

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت:این دانشگاه در ۲۹ رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرد.