کارگاه آموزشی

۲۲خرداد
کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی در بوشهر برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی در بوشهر برگزار می‌شود

رییس حوزه هنری بوشهر گفت: کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی در بوشهر برگزار می‌شود.