گیاهان دارویی

۱۸خرداد
طرح کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری دشتستان اجرا می‌شود

طرح کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری دشتستان اجرا می‌شود

مدیر امور عشایر استان بوشهر گفت: طرح کشت گیاهان دارویی در مناطق عشایری دشتستان اجرا می‌شود.