آب و فاضلاب

۲۳خرداد
ایستگاه پمپاژ آب شهر «دلوار» وارد مدار شد

ایستگاه پمپاژ آب شهر «دلوار» وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از بهبود مدیریت توزیع آب در شهر دلوار خبر داد و گفت: ایستگاه پمپاژ آب شهر دلوار شهرستان تنگستان وارد مدار شد.

۲۰خرداد
ترمیم ۲۱ مورد هدررفت آب در استان بوشهر

ترمیم ۲۱ مورد هدررفت آب در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۲۱ نقطه دارای هدررفت آب در شبکه آبرسانی این استان با دبی ۱۰۱ لیتر بر ثانیه شناسایی و ترمیم شد.