آب

۲۲خرداد
آب ورودی به سد رئیسعلی دلواری ۴۸ درصد کاهش یافت

آب ورودی به سد رئیسعلی دلواری ۴۸ درصد کاهش یافت

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: آب ورودی به سد رئیسعلی دلواری ۴۸ درصد کاهش یافت.