اراضی ملی

۰۸خرداد
۹۰۰۰ هکتار اراضی ملی در استان بوشهر تثبیت شد‌

۹۰۰۰ هکتار اراضی ملی در استان بوشهر تثبیت شد‌

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بیش از ۹ هزار هکتار اراضی ملی و ۳۳۵ هکتار اراضی غیر ملی در استان بوشهر تثبیت شد.‌‌

۰۵خرداد
زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

رئیس دادگاه عمومی دلوار گفت: برای شخصی که اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بود به جای صدور حکم حبس، مجازات تعلیقی صادر شد.