باران

۰۳خرداد
تداوم بارش‌ها در کشور

تداوم بارش‌ها در کشور

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها طی امروز و هفته آتی خبر داد.