حسن ملکی زاده

۰۶مهر
استخدام ۳۴۵ نفر در مراکز درمانی و بهداشتی استان بوشهر

استخدام ۳۴۵ نفر در مراکز درمانی و بهداشتی استان بوشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از استخدام بیش از ۳۴۵ نفر در مراکز درمانی و بهداشتی استان خبر داد و گفت: در این راستا آزمون استخدام ۸۵ نفر در حوزه پرستاری و پشتیبانی برگزار شد.