حقوق

۲۱خرداد
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها اعلام شد

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها اعلام شد

بخشنامه مربوط به تعیین سقف حقوق و پاداش و سایر مزایای منصوبان دستگاه‌های دولتی در شرکت‌ها و مؤسسات و بنیادها ابلاغ شد.