دارو

۰۶آبان
بیماران خاص داروی رایگان می‌گیرند

بیماران خاص داروی رایگان می‌گیرند

مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ از انعقاد قرارداد با داروخانه 13 آبان با هدف ارائه خدمات ویژه به بیماران خاص خبر داد.