دلوار

۲۳خرداد
ایستگاه پمپاژ آب شهر «دلوار» وارد مدار شد

ایستگاه پمپاژ آب شهر «دلوار» وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از بهبود مدیریت توزیع آب در شهر دلوار خبر داد و گفت: ایستگاه پمپاژ آب شهر دلوار شهرستان تنگستان وارد مدار شد.

۰۵خرداد
زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

زمین‌خواری که به جای حبس، «تابلوی حفاظت از اراضی ملی» در دلوار نصب می‌کند

رئیس دادگاه عمومی دلوار گفت: برای شخصی که اقدام به تصرف اراضی ملی کرده بود به جای صدور حکم حبس، مجازات تعلیقی صادر شد.