دندان پزشکی

۰۴خرداد
کشف لوازم دندان پزشکي قاچاق در ديلم

کشف لوازم دندان پزشکي قاچاق در ديلم

فرمانده انتظامي استان از کشف محموله لوازم دندان پزشکي قاچاق به ارزش 40 ميليارد ريال در شهرستان ديلم خبر داد .