شهرک صنعتی

۰۹خرداد
اسناد مالکیت ۱۳۳ هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی بوشهر واگذار شد

اسناد مالکیت ۱۳۳ هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی بوشهر واگذار شد

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید با مشارکت بخش خصوصی اسناد مالکیت ۱۳۳ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی این استان به مدیران واحدهای تولیدی واگذار شد.