قاتل

۰۲خرداد
قاتل جوان 20ساله دشتستاني دستگير شد

قاتل جوان 20ساله دشتستاني دستگير شد

فرمانده انتظامي دشتستان از دستگيري قاتل جوان 20ساله خبر داد.