محمدرضا محموديان

۱۶خرداد
دستگيري مخلان نظم و امنيت در دشتستان

دستگيري مخلان نظم و امنيت در دشتستان

فرمانده انتظامي شهرستان دشتستان از دستگيري4 مخل نظم و امنيت عمومي در اين شهرستان خبر داد.

۰۲خرداد
قاتل جوان 20ساله دشتستاني دستگير شد

قاتل جوان 20ساله دشتستاني دستگير شد

فرمانده انتظامي دشتستان از دستگيري قاتل جوان 20ساله خبر داد.