مهدی مهرانگیز

۰۴خرداد
بهره‌مندی ۶۰ زندانی استان بوشهر از ارفاقات قانونی

بهره‌مندی ۶۰ زندانی استان بوشهر از ارفاقات قانونی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با سرکشی از زندان‌های مرکزی بوشهر و دشتی ضمن بررسی درخواست‌های زندانیان با آزادی، عفو، مرخصی و ارفاقات قانونی ۶۰ زندانی موافقت کرد.