میگو پرورشی

۱۹خرداد
یک میلیارد قطعه لارو میگو در استان بوشهر تولید شد

یک میلیارد قطعه لارو میگو در استان بوشهر تولید شد

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: در سال جاری تولید سه میلیارد قطعه بچه میگو برای عملیات پرورشی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون یک سوم آن تولید شده و در اختیار سرمایه‌گذاران این عرصه قرار گرفته است.