ناپایداری جوی

۰۶مهر
هواشناسی برای جنوب بوشهر ناپایداری جوی پیش‌بینی کرد

هواشناسی برای جنوب بوشهر ناپایداری جوی پیش‌بینی کرد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: روز شنبه پیش رو برای نواحی جنوبی این استان و بویژه در ارتفاعات، احتمال افزایش ناپایداری و رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.