نمایشگاه

۱۰خرداد
نمایشگاه دائمی صنعت وخدمات استان بوشهر در عسلویه راه اندازی می‌شود

نمایشگاه دائمی صنعت وخدمات استان بوشهر در عسلویه راه اندازی می‌شود

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پیشرفت اجرای نمایشگاه دائمی صنعت و خدمات این استان در شهرستان عسلویه خبر داد.