واحد تولیدی

۰۹خرداد
۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایت از واحدهای تولیدی استان بوشهر پرداخت شد

۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایت از واحدهای تولیدی استان بوشهر پرداخت شد

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در حمایت از واحدهای تولیدی استان بوشهر در سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان، گفت: تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبار از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.