پارس جنوبی

۲۵خرداد
۱۵۰ نامه‌ اداره اشتغال پارس جنوبی که جعلی از آب درآمد

۱۵۰ نامه‌ اداره اشتغال پارس جنوبی که جعلی از آب درآمد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در مدتی که کمیته جذب بومیان در پارس جنوبی برگزار شده، ۱۵۰ نامه جعلی برای غیربومیان به اسم بومی از سوی اداره اشتغال پارس جنوبی کشف شده است.

۱۳خرداد
آمار جذب نیروهای بومی در پارس جنوبی افزایش یافت

آمار جذب نیروهای بومی در پارس جنوبی افزایش یافت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: طبق آمار ارائه شده میزان جذب افراد بومی استان در صنایع مستقر پارس جنوبی نسبت به سال‌های گذشته رشد بهتری داشته و پیگیری‌ها در محقق شدن و رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.