کارگر

۰۳خرداد
۳۴۵ هزار کارگر استان بوشهر بیمه شده تامین اجتماعی هستند

۳۴۵ هزار کارگر استان بوشهر بیمه شده تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: ۳۵۴ هزار نفر کارگر این استان شاغل در ۲۳ هزار واحد کارگری بیمه شده تامین اجتماعی هستند.