گوشت

۱۳خرداد
توزیع ۲۰ تن گوشت گرم گوساله در استان بوشهر آغاز شد

توزیع ۲۰ تن گوشت گرم گوساله در استان بوشهر آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: توزیع ۲۰ تن گوشت گرم گوساله وارداتی در راستای تعدیل قیمت ها در سطح بازار این استان آغاز شد.